top of page
Must Have Game cards.JPG
degradee.png

The Must Have Game

Heb je ooit mensen horen zeggen:

"Alles is belangrijk".

"Alles is een must".

"We moesten al de should haves en could haves laten vallen, we hebben alleen nog must haves"

banner.png

Iemand heeft duidelijk niet begrepen wat waarover MoSCoW gaat. Alleen must haves hebben is één van de misopvattingen over het MoSCoW principe die ik heb ervaren. En net dat inspireerde me om "The Must Have Game" te ontwikkelen: een spel om te leren hoe je het MoSCoW principe correct moet toepassen en mensen in een veilige omgeving te laten ervaren wat de gevolgen zijn van uitspraken als deze hierboven.

Het is een spel dat wordt gespeeld in 3 rondes. De bedoeling is om zoveel mogelijk inkomsten te creëren met de beschikbare capaciteit. Inkomsten worden bepaald door de business value en de MoSCoW score van een backlog item:

  • Must have: inkomsten = business value x 2

  • Should have: inkomsten = business value

  • Could have: inkomsten = business value : 2

  • Won't have: inkomsten = 0

degradee.png

Ronde 1

In de eerste ronde gaan de deelnemers aan de slag met zij (denken te) weten over het MoSCoW principe en het feit dat ze maximale inkomsten moeten genereren met de waardecreatie zoals hierboven vermeld. Dus wat zullen ze mogelijk doen? De kans is zeer groot dat ze alleen Must have backlog items selecteren, want die genereren de meest inkomsten. Ze leggen de kaarten geordend volgen hun prioriteiten: van de hoogste naar de laagste prioriteit. En dan komt het leuke element...

Kaarten hebben 2 kanten en tot nu toe zagen de deelnemers enkel de voorkant van de kaarten. De voorkant bevat het geschatte werk. Nu, tijdens de implementatie kan er vanalles gebeuren: sommige backlog items zijn misschien onderschat, terwijl andere dan weer overschat kunnen zijn. Daarom noemen we het ook "guestimates": inschattingen zijn geen exacte wetenschap. Dus wanneer ze de kaarten omdraaien, ontdekken ze de echte werklast:

example front - Must have - story.png

voorkant van de story kaart

example back - Must have - story.png

achterkant van de story kaart

Volgende de door hen bepaalde prioriteiten moeten de deelnemers nu nagaan welke backlog items ze hebben kunnen implementeren en hoeveel inkomsten ze hebben gerealiseerd, binnen de beschikbare werkcapaciteit. En hier komt het het lastige deel voor hen: als er Must Have kaarten zijn die ze niet hebben kunnen implementeren met de beschikbare werkcapaciteit, dan hebben ze 0 inkomsten gerealiseerd! Totaal Niks. Waarom? Omdat een Must Have backlog item onmisbaar is: het systeem is waardeloos zonder deze backlog items.

degradee.png

Ronde 2

Dit is het ideale moment om uit te leggen waarover het MoSCoW principe precies gaat,  zoals het werd gedocumenteerd door DSDM. Dus met deze nieuwe inzichten kunnen ze ronde 2 starten: dezelfde oefening, maximale inkomsten genereren, maar met de juiste verhouding van must haves, should haves en could haves.

Nu is het minder waarschijnlijk dat de deelnemers nog steeds geen inkomsten genereren omdat sommige must haves niet konden worden geïmplementeerd.

degradee.png

Ronde 3

Tot nu toe maakten enkel user stories deel uit van de oefening. Ronde 3 brengt features in het spel. Hier is het de bedoeling dat de deelnemers features selecteren, opnieuw volgens hun beschikbare capaciteit, met als doel maximaal inkomsten te genereren. Opnieuw hebben de kaarten een voorkant en een achterkant:

example front - Must have.png

voorkant van de feature kaart

example back - Must have - refinement.png

achterkant van de feature kaart

De bedoeling van deze ronde is te ervaren dat een must have feature na het splitsen in user stories niet automatisch resulteert in uitsluitend must have user stories. Sommige zijn misschien must haves, andere should haves, of zelfs could haves en won't haves.

Opnieuw, met hun huidige kennis van het MoSCoW principe moeten de deelnemers de features selecterren die ze willen implementeren om maximaal inkomsten te realiseren. Als ze hun features hebben geselecteerd, moeten ze de kaarten omdraaien om te ontdekken welke stories worden afgeleid van deze features. En dan is het dezelfde oefening als in ronde 2: prioriteer de stories om maximaal inkomsten te genereren en draai de kaarten om, om de werkelijke werklast te ontdekken. Bereken de inkomsten en ga na hoeveel van de geselecteerde features werd gerealiseerd.

bottom of page